Sesja 26/06/2018

Uchwała Nr XL/199/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:47:10.
Uchwała Nr XL/200/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie absolutorium dla Burmistrza MiG Zawichost z wykonania budżetu za 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:48:52.
Uchwała Nr XL/201/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:54:21.
Uchwała Nr XL/202/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:56:18.
Uchwała Nr XL/203/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:57:55.
Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w statucie OPS w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:04:12.
Uchwała Nr XL/205/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-19 08:15:48.
Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w środkach wsparcia - klubach seniora

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-19 08:23:06 | Data modyfikacji: 2018-07-19 08:23:15.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2018 .  Sesja 26/01/2018 .  Sesja 26/02/2018 .  Sesja 27/03/2018 .   Sesja 10/05/2018 .  Sesja 26/06/2018 .  Sesja 10/08/2018 .  Sesja 07/09/2018 .  Sesja 05/10/2018 .  Sesja 14/11/2018 .  Sesja 22/11/2018 .  Sesja 27/12/2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-07-19 08:23:06
Data modyfikacji: 2018-07-19 08:23:15
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki