Za 2018

Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy
Zawichost
 Za I kwartał 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:11:33.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
  za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:19:39.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:22:15.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:23:08.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:25:12.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec I kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:27:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec I kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:29:56.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:31:08.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-30 09:53:57.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 09:49:29.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 09:50:19.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 09:51:11.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec II kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 09:53:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec II kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 09:54:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 09:54:56.
Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy
Zawichost
 na koniec II kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-31 09:57:05.
Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy
Zawichost
 za III kwartał 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:31:57.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:34:10.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:37:05 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:39:44 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:44:18 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec III kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:45:33 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec III kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:47:06 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:48:19 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:50:03 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Roczne sprawozdanie Rb-28S sprawozdanie Rb-28S z
wykonania Planu Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:51:30 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:52:57 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 od początku roku do końca 4 kwartału roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:54:08 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:55:24 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:57:03 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:58:05 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych
 na koniec 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:59:42 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Roczne sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego
 na koniec 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:00:41 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Roczne sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych
 na koniec 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:01:48 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych - Korekta
 wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 10:04:12 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych - korekta
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 korekta

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 10:06:31 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych - korekta
  od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 korekta

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 12:54:01 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych - korekta
 wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 12:57:32 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie - korekta
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 korekta

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 12:59:29 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.
Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych - korekta
 na koniec 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:01:11 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:41:51.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:01:11
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki