Sesja 27/03/2018

Uchwała Nr XXXVIII/185/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:46:29 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:53:20.
Uchwała Nr XXXVIII/186/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:46:39 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:54:28.
Uchwała Nr XXXVIII/187/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:46:48 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:55:57.
Uchwała Nr XXXVIII/188/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:47:01 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:57:10.
Uchwała Nr XXXVIII/189/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:47:10 | Data modyfikacji: 2018-04-04 13:00:37.
Uchwała Nr XXXVIII/190/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:47:21 | Data modyfikacji: 2018-04-04 13:02:10.
Uchwała Nr XXXVIII/191/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:47:35 | Data modyfikacji: 2018-04-04 13:03:56.
Uchwała Nr XXXVIII/192/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:47:53 | Data modyfikacji: 2018-04-04 13:05:33.
Uchwała Nr XXXVIII/193/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:48:35 | Data modyfikacji: 2018-04-04 13:08:09.
Uchwała Nr XXXVIII/194/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:48:46 | Data modyfikacji: 2018-04-04 13:09:57.
Uchwała Nr XXXVIII/195/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:48:59 | Data modyfikacji: 2018-04-04 13:11:34.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2018 .  Sesja 26/01/2018 .  Sesja 26/02/2018 .  Sesja 27/03/2018 .   Sesja 10/05/2018 .  Sesja 26/06/2018 .  Sesja 10/08/2018 .  Sesja 07/09/2018 .  Sesja 05/10/2018 .  Sesja 14/11/2018 .  Sesja 22/11/2018 .  Sesja 27/12/2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:48:59
Data modyfikacji: 2018-04-04 13:11:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki