Sesja 26/02/2011

Uchwała Nr XXXXVII/178/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowywaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończa 6 lat, prowadzonych przez Gminę Zawichost publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:47:14 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:03:27.
Uchwała Nr XXXXVII/179/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:50:40 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:03:34.
Uchwała Nr XXXXVII/180/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu Komisji Stałych Rady Miejskiej Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:52:49 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:03:40.
Uchwała Nr XXXXVII/181/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połozonej przy ul. Ogrodowej 15

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:56:00 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:03:45.
Uchwała Nr XXXXVII/182/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:57:43 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:03:57.
Uchwała Nr XXXXVII/183/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:59:37 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:04:03.
Uchwała Nr XXXXVII/184/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- ZGKIM w Zawichoście z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:02:28 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:04:12.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2011 .  Sesja 26/01/2011 .  Sesja 26/02/2011 . 
Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:02:28
Data modyfikacji: 2018-03-09 08:04:12
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki