Sesja 26/02/2018

Uchwała Nr XXXVII/178/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowywaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończa 6 lat, prowadzonych przez Gminę Zawichost publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:47:14 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:46:30.
Uchwała Nr XXXVII/179/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:50:40 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:46:35.
Uchwała Nr XXXVII/180/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu Komisji Stałych Rady Miejskiej Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:52:49 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:46:41.
Uchwała Nr XXXVII/181/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połozonej przy ul. Ogrodowej 15

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:56:00 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:46:47.
Uchwała Nr XXXVII/182/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:57:43 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:46:53.
Uchwała Nr XXXVII/183/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 07:59:37 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:46:58.
Uchwała Nr XXXVII/184/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- ZGKIM w Zawichoście z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:02:28 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:47:04.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2018 .  Sesja 26/01/2018 .  Sesja 26/02/2018 .  Sesja 27/03/2018 .   Sesja 10/05/2018 .  Sesja 26/06/2018 .  Sesja 10/08/2018 .  Sesja 07/09/2018 .  Sesja 05/10/2018 .  Sesja 14/11/2018 .  Sesja 22/11/2018 .  Sesja 27/12/2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:02:28
Data modyfikacji: 2018-03-27 10:47:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki