Wybory 2018

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów, i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:20:08.
Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:20:08
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki