Wybory Parlamentarne 2019

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-20 11:20:33 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:30:40.
WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH
GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY
(WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Gmina Zawichost pozycja nr 43- Urzędnik Wyborczy Pani Barbara CZWARNO


 WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE) do pobrania>>>
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-20 11:29:14 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:33:01.
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-20 11:33:57 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:33:01.
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w
Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach
 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:21:35 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:33:01.
Informacja wyborcza

Informacja wyborcza


W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego Burmistrz Zawichostu informuje, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost odbywa się do dnia 26 kwietnia 2019r. włącznie – codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.00 do godz.15.00. Natomiast Urzędnik Wyborczy w Gminie Zawichost dyżur pełnić będzie w dniach 24 i 26 kwietnia od godziny 14.00 do 15.00. Zgłaszanie kandydatów winno być na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 27 lutego 2019r., w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-23 13:30:07 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:33:01.
Informacje o warunkach udziału obywateli polskich
w wyborach do Parlamentu Europejskiego


INFORMACJA o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicę i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-23 13:34:02 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:33:01.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 24
kwietnia 2019r.
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-26 09:16:05 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:33:01.
Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o
dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do
obwodowych komisji wyborczych

ZAWICHOST - Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:06:41 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:33:01.
POSTANOWIENIE NR 117/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Zawichost
 Postanowienie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:39:18 | Data modyfikacji: 2019-05-07 07:40:19.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych na obszarze właściwości
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:52:18 | Data modyfikacji: 2019-05-07 07:40:19.
Uchwały o wyborze przewodniczących OKW w
Zawichoście
 Uchwały do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:04:07 | Data modyfikacji: 2019-05-07 07:40:19.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:04:07
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki