Za 2018 rok

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:26:31.
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:27:30.
Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:28:20.
Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:29:53.
Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:32:17.
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zawichost w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:33:47.
Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:11:36.
Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:13:37.
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:56:37.
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:59:33.
Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:10:25.
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:24:25.
Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:22:03.
Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:23:42.
Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:23:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki