Za 2018 rok

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:26:31.
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:27:30.
Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:28:20.
Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:29:53.
Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:32:17.
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zawichost w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:33:47.
Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:11:36.
Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:13:37.
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:56:37.
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:59:33.
Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:10:25.
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:24:25.
Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:22:03.
Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:23:42.
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 173/2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktuwów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:30 | Data modyfikacji: 2018-06-19 11:03:09.
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:41 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:10:34.
Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:05:49 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:26:25.
Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:00 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:28:27.
Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:07 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:29:42.
Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:15 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:31:34.
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście KOGUTKI

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:23 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:44:02.
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia formy przekazaywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:29 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:46:09.
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:41 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:47:27.
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:48 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:48:58.
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:06:57 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:51:02.
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:07 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:52:19.
Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawe powołania komisji o odbioru robót

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:15 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:02:37.
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:23 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:33:20.
Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku18 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:33 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:35:27.
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:40 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:36:36.
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:07:54 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:38:17.
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:17 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:39:41.
Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomiści (stadion sportowy Powiśle)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:24 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:41:47.
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:30 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:42:55.
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:37 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:44:13.
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:43 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:45:55.
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:49 | Data modyfikacji: 2018-04-27 12:14:15.
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:08:56 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:50:07.
Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:03 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:49:31.
Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:19 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:51:20.
Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawiie użyczenia budynku remizy w Piotrowicach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:29 | Data modyfikacji: 2018-04-19 11:53:14.
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:41 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:52:15.
Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:50 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:51:05.
Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:09:57 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:57:20.
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania MGOK za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:07 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:58:42.
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:13 | Data modyfikacji: 2018-06-19 09:59:49.
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:19 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:01:15.
Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:30 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:14:44.
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:38 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:15:43.
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:47 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:16:52.
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:54:54 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:17:55.
Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:01 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:18:57.
Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:08 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:21:28.
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:16 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:22:10.
Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:21 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:23:23.
Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:28 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:25:38.
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:36 | Data modyfikacji: 2018-06-19 10:26:45.
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:42 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:18:50.
Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:49 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:24:55.
Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez sarny w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:55:55 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:27:54.
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:56:02 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:30:07.
Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez sarny w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:56:14 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:31:11.
Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - podjazd dla niepełnosprawnych OSP Czyżów Szlachecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:14 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:32:48.
Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:22 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:33:55.
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:30 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:40:26.
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:37 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:49:26.
Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:43 | Data modyfikacji: 2018-07-23 09:50:29.
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:51 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:07:48.
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:14:58 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:28:19.
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:06 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:29:21.
Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:13 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:08:51.
Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:21 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:09:57.
Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:29 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:12:22.
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaczowania skutków klęsk żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:37 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:44:56.
Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektra ZSO w Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:47 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:46:48.
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:15:56 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:48:17.
Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:05 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:51:01.
Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:18 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:52:26.
Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:26 | Data modyfikacji: 2018-08-16 08:53:41.
Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szaczowania skutków klęsk żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:34 | Data modyfikacji: 2018-08-17 08:43:32.
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:42 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:45:37.
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:16:52 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:46:56.
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:01 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:48:38.
Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka nr ewid. 285) od km 0+000 do 0+214,5

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:08 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:53:12.
Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, Przebudowa drogi w miejscowości Podszyn

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:17:15 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:58:47.
Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:10 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:59:44.
Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawachni płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:14 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:01:35.
Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:22 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:04:50.
Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:28 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:06:37.
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:33 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:08:03.
Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:38 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:10:04.
Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:43 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:12:09.
Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:48 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:14:08.
Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:52 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:16:24.
Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:57 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:21:08.
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2016 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:55:05 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:27:13.
Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:55:10 | Data modyfikacji: 2018-09-12 16:32:41.
Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:24:44 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:25:10.
Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:26:08 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:25:10.
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:27:18 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:27:57.
Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:31:39 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:38:22.
Załączniki do zarządzenia nr 101/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:34:28 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:37:29.
Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:40:03 | Data modyfikacji: 2018-10-30 10:37:29.
Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:41:41 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:42:34 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:47:48 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach i płodach rolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:49:22 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:51:12 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:53:57 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 10:56:12 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:02:22.
Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:04:07 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:04:26.
Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:05:38 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:06:33.
Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:07:11 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:07:45.
Zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - figura przydrożnai

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:13 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:56:24.
Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:23 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:57:24.
Zarządzenie nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:30 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:58:22.
Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:30:37 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:59:16.
Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2019

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:31:30 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:59:16.
Zarządzenie nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:51:19 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:01:29.
Zarządzenie nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:51:34 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:03:02.
Zarządzenie nr 120/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:51:44 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:03:59.
Zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:51:54 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:24:12.
Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia działki gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:00 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:06:33.
Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia działki gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:07 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:09:18.
Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:13 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:10:28.
Zarządzenie nr 125/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:31 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:11:50.
Zarządzenie nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:39 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:26:19.
Zarządzenie nr 127/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości przy ul. Wiosennej 12

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:43 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:51:11.
Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej w Piotrowicach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:48 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:53:41.
Zarządzenie nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:52:52 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:55:19.
Zarządzenie nr 130/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:53:01 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:57:40.
Zarządzenie nr 131/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:43:30 | Data modyfikacji: 2018-12-03 10:59:21.
Zarządzenie nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:43:39 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:01:20.
Zarządzenie nr 133/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania operatorów do spraw informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:43:48 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:03:37.
Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:44:20 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:45:12.
Zarządzenie nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości przy ul. Polnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:44:27 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:13:07.
Zarządzenie nr 136/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych w miejscowości Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:44:56 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:14:58.
Zarządzenie nr 137/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - targowisko

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:01 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:17:20.
Zarządzenie nr 138/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:07 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:19:18.
Zarządzenie nr 139/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:11 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:20:41.
Zarządzenie nr 140/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:18 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:22:06.
Zarządzenie nr 141/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:45:43 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:23:19.
Zarządzenie nr 142/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:02 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:24:30.
Zarządzenie nr 143/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:06 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:28:42.
Zarządzenie nr 144/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:11 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:40:50.
Zarządzenie nr 145/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:15 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:43:59.
Zarządzenie nr 146/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użytaczna w 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:22 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:48:04.
Zarządzenie nr 147/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:32 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:21:16.
Zarządzenie nr 148/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:39 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:22:13.
Zarządzenie nr 149/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:45 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:23:18.
Zarządzenie nr 150/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:01 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:24:33.
Zarządzenie nr 151/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:07 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:26:09.
Zarządzenie nr 152/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:12 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:27:19.
Zarządzenie nr 153/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:20 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:28:50.
Zarządzenie nr 154/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:51:28 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:51:03.
Zarządzenie nr 155/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:29:48 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:50:05.
Zarządzenie nr 156/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:33:46 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:53:56.
Zarządzenie nr 157/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Budowa parkingu na działce o nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:33:55 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:55:34.
Zarządzenie nr 158/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia działki gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:03 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:32:11.
Zarządzenie nr 159/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu WPF Gminy Zawichost na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:12 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:57:46.
Zarządzenie nr 160/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:20 | Data modyfikacji: 2018-12-16 19:59:25.
Zarządzenie nr 161/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:30 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:00:57.
Zarządzenie nr 162/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:40 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:02:13.
Zarządzenie nr 163/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:34:50 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:03:28.
Zarządzenie nr 164/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:35:01 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:04:43.
Zarządzenie nr 165/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:35:11 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:05:51.
Zarządzenie nr 166/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Przedłużenie terminu rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:35:31 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:07:29.
Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:08:28 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:10:39.
Zarządzenie nr 168/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:08:38 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:43:13.
Zarządzenie nr 169/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:08:44 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:11:50.
Zarządzenie nr 170/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:08:53 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:13:12.
Zarządzenie nr 171/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:07 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:15:02.
Zarządzenie nr 172/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:20 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:16:20.
Zarządzenie nr 173/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:30 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:17:19.
Zarządzenie nr 174/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:39 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:18:56.
Zarządzenie nr 175/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:49 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:18:17.
Zarządzenie nr 176/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-16 20:09:57 | Data modyfikacji: 2018-12-16 20:19:22.
Zarządzenie nr 177/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 08:59:56 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:05:41.
Zarządzenie nr 178/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:06 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:07:18.
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:12 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:08:47.
Zarządzenie nr 180/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:18 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:10:32.
Zarządzenie nr 181/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:24 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:11:27.
Zarządzenie nr 182/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok ZSIP w Zawichoście oraz ZSIP w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:31 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:13:10.
Zarządzenie nr 183/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:38 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:14:08.
Zarządzenie nr 184/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w UMIG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:44 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:19:55.
Zarządzenie nr 185/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:49 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:15:14.
Zarządzenie nr 186/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:54 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:16:15.
Zarządzenie nr 187/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:00:59 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:17:21.
Zarządzenie nr 188/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:01:04 | Data modyfikacji: 2020-02-27 08:44:47.
Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:01:12 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:20:13.
Zarządzenie nr 190/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:01:17 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:21:09.
Zarządzenie nr 191/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-24 09:01:22 | Data modyfikacji: 2018-12-24 09:22:02.
Zarządzenie nr 192/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:00 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:22:59.
Zarządzenie nr 193/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:07 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:24:08.
Zarządzenie nr 194/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:15 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:25:03.
Zarządzenie nr 195/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - w bloku mieszkalnym w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:21 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:26:31.
Zarządzenie nr 196/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:21:27 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:27:23.
Zarządzenie nr 197/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:17:38 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:23:03.
Zarządzenie nr 198/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:17:57 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:24:16.
Zarządzenie nr 199/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:19:16 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:25:36.
Zarządzenie nr 200/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:19:46 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:26:42.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych - korekta
  za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-03 12:51:52 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:26:42.
Data wprowadzenia: 2019-07-03 12:51:52
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki