Sesja 26/01/2011

Uchwała Nr XXXXVI/176/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:34:55.
Uchwała Nr XXXXVI/177/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/164/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z org. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:38:20.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2011 .  Sesja 26/01/2011 . 
Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:38:20
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki