Sesja 26/01/2018

Uchwała Nr XXXXVI/176/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:34:55 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:04:29.
Uchwała Nr XXXXVI/177/2018 Rady Miejskiej
Zawichost
 W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/164/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z org. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:38:20 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:04:34.

Zobacz:
 Sesja 12/01/2018 .  Sesja 26/01/2018 .  Sesja 26/02/2018 .  Sesja 27/03/2018 .   Sesja 10/05/2018 .  Sesja 26/06/2018 .  Sesja 10/08/2018 .  Sesja 07/09/2018 .  Sesja 05/10/2018 .  Sesja 14/11/2018 .  Sesja 22/11/2018 .  Sesja 27/12/2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:38:20
Data modyfikacji: 2018-03-09 08:04:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki