Sesja 28/12/2017

Uchwała Nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:50:00.
Uchwała Nr XXXIV/166/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:56:25 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:05:25.
Uchwała Nr XXXIV/167/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:58:16 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:14:33.
Uchwała Nr XXXIV/168/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:58:31 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:15:48.
Uchwała Nr XXXIV/169/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:58:42 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:16:59.
Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkofolowych na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:58:55 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:20:03.
Uchwała Nr XXXIV/171/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:59:03 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:22:35.
Uchwała Nr XXXIV/172/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w statucie OPS w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:59:11 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:24:00.
Uchwała Nr XXXIV/173/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:59:22 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:26:02.

Zobacz:
 Sesja 03/02/2017 .  Sesja 23/02/2017 .  Sesja 15/03/2017 .  Sesja 09/05/2017 .  Sesja 09/06/2017 .  Sesja 22/08/2017 .  Sesja 29/09/2017 .  Sesja 19/10/2017 .  Sesja 26/10/2017 .  Sesja 29/11/2017 .   Sesja 28/12/2017 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:59:22
Data modyfikacji: 2018-01-12 12:26:02
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki