Sesja 26/10/2017

Uchwała Nr XXXII/156/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy zawichost do realizacji z Powiatem Sandomierskim projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja Miasta Zawichost" w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskiech i wiejskich RPOWŚna lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:09:25 | Data modyfikacji: 2017-11-06 13:10:18.
Uchwała Nr XXXII/157/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:09:41 | Data modyfikacji: 2017-11-06 13:13:03.

Zobacz:
 Sesja 03/02/2017 .  Sesja 23/02/2017 .  Sesja 15/03/2017 .  Sesja 09/05/2017 .  Sesja 09/06/2017 .  Sesja 22/08/2017 .  Sesja 29/09/2017 .  Sesja 19/10/2017 .  Sesja 26/10/2017 .  Sesja 29/11/2017 .   Sesja 28/12/2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-11-06 13:09:41
Data modyfikacji: 2017-11-06 13:13:03
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki