Sesja 19/10/2017

Uchwała Nr XXXI/152/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:18:51 | Data modyfikacji: 2017-10-26 14:32:18.
Uchwała Nr XXXI/153/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:19:06 | Data modyfikacji: 2017-10-26 14:34:57.
Uchwała Nr XXXI/154/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zawichost do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:07:40 | Data modyfikacji: 2017-10-20 14:36:41.
Uchwała Nr XXXI/155/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zawichost na lata 2016-2022”

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:04:24 | Data modyfikacji: 2017-10-20 14:35:45.

Zobacz:
 Sesja 03/02/2017 .  Sesja 23/02/2017 .  Sesja 15/03/2017 .  Sesja 09/05/2017 .  Sesja 09/06/2017 .  Sesja 22/08/2017 .  Sesja 29/09/2017 .  Sesja 19/10/2017 .  Sesja 26/10/2017 .  Sesja 29/11/2017 .   Sesja 28/12/2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:04:24
Data modyfikacji: 2017-10-20 14:35:45
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki