Sesja 29/09/2017

Uchwała Nr XXX/145/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:09:55 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:21:49.
Uchwała Nr XXX/146/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:10:13 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:22:42.
Uchwała Nr XXX/147/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przystąpienia Gminy Zawichost do przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych w ramach realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe RPO dla Województwa Świętkrzyskiego na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:13:46 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:23:39.
Uchwała Nr XXX/148/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:14:46 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:24:32.
Uchwała Nr XXX/149/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w statucie OPS w Zawichoście nadanym Uchwała ne XIII/69/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:15:59 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:25:34.
Uchwała Nr XXX/150/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomoście gruntowej w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:16:45 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:26:23.
Uchwała Nr XXX/151/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/142/2017 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:18:35 | Data modyfikacji: 2017-10-12 10:30:33.

Zobacz:
 Sesja 03/02/2017 .  Sesja 23/02/2017 .  Sesja 15/03/2017 .  Sesja 09/05/2017 .  Sesja 09/06/2017 .  Sesja 22/08/2017 .  Sesja 29/09/2017 .  Sesja 19/10/2017 .  Sesja 26/10/2017 .  Sesja 29/11/2017 .   Sesja 28/12/2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:18:35
Data modyfikacji: 2017-10-12 10:30:33
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki