Sesja 22/08/2017

Uchwała Nr XXIX/140/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-01 13:07:53.
Uchwała Nr XXIX/141/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-01 13:09:31.
Uchwała Nr XXIX/142/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-04 11:59:27.
Uchwała Nr XXIX/143/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2017"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-04 12:03:57.
Uchwała Nr XXIX/144/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zawichost na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-04 12:10:50 | Data modyfikacji: 2017-09-04 12:11:07.

Zobacz:
 Sesja 03/02/2017 .  Sesja 23/02/2017 .  Sesja 15/03/2017 .  Sesja 09/05/2017 .  Sesja 09/06/2017 .  Sesja 22/08/2017 .  Sesja 29/09/2017 .  Sesja 19/10/2017 .  Sesja 26/10/2017 .  Sesja 29/11/2017 .   Sesja 28/12/2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-09-04 12:10:50
Data modyfikacji: 2017-09-04 12:11:07
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki