Sesja 09/06/2017

Uchwała Nr XXVIII/133/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:52:40.
Uchwała Nr XXVIII/134/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:54:02.
Uchwała Nr XXVIII/135/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:57:54 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:01:16.
Uchwała Nr XXVIII/136/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:59:19 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:01:16.
Uchwała Nr XXVIII/137/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczana wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:04:09 | Data modyfikacji: 2017-07-10 11:45:58.
Uchwała Nr XXVIII/138/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:06:10 | Data modyfikacji: 2017-07-10 11:45:58.
Uchwała Nr XXVIII/139/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany statutu ZGKiM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:07:16 | Data modyfikacji: 2017-07-10 11:45:58.

Zobacz:
 Sesja 03/02/2017 .  Sesja 23/02/2017 .  Sesja 15/03/2017 .  Sesja 09/05/2017 .  Sesja 09/06/2017 .  Sesja 22/08/2017 .  Sesja 29/09/2017 .  Sesja 19/10/2017 .  Sesja 26/10/2017 .  Sesja 29/11/2017 .   Sesja 28/12/2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:07:16
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki