Oświadczenia majątkowe za 2016r.

Oświadczenie majątkowe
 Radosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:40:10 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-08 09:48:23 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenie majątkowe
  Łukasz Kędziora – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:47:10 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenie majątkowe
  Mariola Szczęsna - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:48:28 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenie majątkowe
  Wit Błasiak – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:49:27 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenia majątkowe
 Włodzimierz Kosior– Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:50:21 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenia majątkowe
 Leszek Chmielewski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:51:34 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenia majątkowe
 Marcin Kaca - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:52:19 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenia majątkowe
 Kazimierz Rzepka – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:53:09 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenia majątkowe
 Anna Kawecka - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:54:00 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenia majątkowe
  Józef Pięta – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:55:09 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenie majątkowe
  Józef Banajski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:56:06 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenie majątkowe
 Robert Korona – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:57:07 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenie majątkowe
 Piotr Śliwiński – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:58:16 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.
Oświadczenia majątkowe
 Edyta Rębiś - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-09 11:03:02 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:43:57.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2017-06-09 11:03:02
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki