Sesja 09/05/2017

Uchwała Nr XXVII/128/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie zmiany WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 20:49:53.
Uchwała Nr XXVII/129/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 20:51:53.
Uchwała Nr XXVII/130/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/130/2016 RM Zawichost z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia" Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych na rok 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 20:55:41.
Uchwała Nr XXVII/131/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 20:57:52.
Uchwała Nr XXVII/132/2017 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Czyżów Szlachecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-28 21:01:04.

Zobacz:
 Sesja 03/02/2017 .  Sesja 23/02/2017 .  Sesja 15/03/2017 .  Sesja 09/05/2017 .  Sesja 09/06/2017 .  Sesja 22/08/2017 .  Sesja 29/09/2017 .  Sesja 19/10/2017 .  Sesja 26/10/2017 .  Sesja 29/11/2017 .   Sesja 28/12/2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-05-28 21:01:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki