Za 2017

Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy
Zawichost
 Za I kwartał 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:33:56 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:09.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:35:28 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:09.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:36:36 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:09.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:37:22 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:09.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:38:08 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:09.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec I kwatału 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:39:13 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:09.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec I kwatału 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:40:00 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:09.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:40:37 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:09.
Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy
Zawichost
 Informacja za II kwartał 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-24 11:10:05 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:45:03 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:46:21 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:48:36 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 od początku roku 2017 do końca 2 kwartału roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:49:42 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:50:38 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:51:52 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-31 13:53:14 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy
Zawichost
 Informacja za III kwartał 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:32:39 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:34:54 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 30 września 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:36:25 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:37:53 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 od początku roku 2017 do końca III kwartału roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:39:00 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:40:01 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:41:05 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:42:42 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
  od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 09:26:12 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 09:29:06 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 do dnia 31 grudnia roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 09:32:47 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
  od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 09:35:15 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
  na koniec IV kwartału 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:29:43 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:31:26 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych
  na koniec 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:33:17 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Roczne sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego
 na koniec 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:34:35 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Roczne sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych
 na koniec 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:35:47 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:37:36 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych - Korekta
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:17:09 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych - korekta
 na koniec IV kwartału 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:52:31 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku - Korekta
 od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:53:42 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych - Korekta 2
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:55:04 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:11:17.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- Korekta
 do dnia 31 grudnia roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:56:20 | Data modyfikacji: 2018-04-27 10:57:13.
Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy
Zawichost
 Za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:44:17 | Data modyfikacji: 2018-10-16 12:23:28.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:44:17
Data modyfikacji: 2018-10-16 12:23:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki