Sesja 03/02/2017

Uchwała Nr XXIV/112/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:18:46 | Data modyfikacji: 2017-02-09 09:19:19.
Uchwała Nr XXIV/113/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:21:33 | Data modyfikacji: 2017-02-09 09:21:50.
Uchwała Nr XXIV/114/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:22:58 | Data modyfikacji: 2017-02-09 09:34:43.
Uchwała Nr XXIV/115/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:23:10 | Data modyfikacji: 2017-02-09 09:30:35.
Uchwała Nr XXIV/116/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:23:18 | Data modyfikacji: 2017-02-09 09:36:26.
Uchwała Nr XXIV/117/2017 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:23:31 | Data modyfikacji: 2017-02-09 09:37:59.

Zobacz:
 Sesja 03/02/2017 .  Sesja 23/02/2017 .  Sesja 15/03/2017 .  Sesja 09/05/2017 .  Sesja 09/06/2017 .  Sesja 22/08/2017 .  Sesja 29/09/2017 .  Sesja 19/10/2017 .  Sesja 26/10/2017 .  Sesja 29/11/2017 .   Sesja 28/12/2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:23:31
Data modyfikacji: 2017-02-09 09:37:59
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki