Za 2017 rok

Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:51:16.
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:53:45.
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:56:18.
Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:58:53.
Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:00:21.
Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:01:50.
Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:48:07.
Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:49:40.
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:52:30.
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2016 Burmistrza MiG Zawichostz dnia 2 grudnia 2016 w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:54:51 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:54:59.
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:56:21 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:54:59.
Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:59:22 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 11:12:58 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:24:23 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:26:20 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:27:43 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:31:15 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:32:16 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:34:26 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:23:33 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:05:39 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:07:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:10:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:12:38 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:16:48 | Data modyfikacji: 2017-04-24 07:58:20.
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglącu dokumantacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:18:49 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:20:57 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:23:40 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:25:11 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:42:24 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:43:28 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:45:09 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:47:20 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:49:21 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:55:28 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:06:05 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:06:56 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:08:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:09:01 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:10:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektowa ZSiP w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:10:52 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:12:10 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości Stadion Powiśle

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:36:48 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:38:09 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:42:46 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:21:39 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie użyczenia nieruchomości dla Stowarzyszenia Spełnic-Marzenia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:32:46 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:33:45 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:06:05 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:08:43 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości z przeznaczeniam pod Rozrywki Mobilne

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:10:47 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:12:30 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:13:49 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:15:15 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora ZSiP w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:24:13 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:25:51 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:26:44 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:27:50 | Data modyfikacji: 2017-07-03 11:51:26.
Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:30:07 | Data modyfikacji: 2017-07-03 11:51:26.
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK w Zawichoście za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:46:53 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2011 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:48:50 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:50:14 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:53:11 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:55:05 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:56:12 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:58:05 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zawichost dla ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:59:58 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru oświetlenia drogowego w miejscowościach Chrapanów i Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:02:00 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:07 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:40:03.
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:15 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:41:48.
Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:23 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:47:37.
Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zawichost dla ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:31 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:49:14.
Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:39 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:50:46.
Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:47 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:52:40.
Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:57 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:53:41.
Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:03 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:09:38.
Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:11 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:57:14.
Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:18 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:34:17.
Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:26 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:35:38.
Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: remont drogi gminnej Linów Kolonia - Linów Stary

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:33 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:10:07.
Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:43 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:13:11.
Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:11 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:15:46.
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:21 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:40:32.
Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:29 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:41:27.
Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:40 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:46:11.
Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:48 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:42:42.
Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:57 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:44:47.
Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:03 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:20:50.
Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:09 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:17:35.
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:15 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:14:19.
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:21 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: remont drogi gminnej Zawichost ul. Ostrowiecka - Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 07:58:35 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 07:59:30 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:01:45 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:03:34 | Data modyfikacji: 2017-08-07 08:13:03.
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w Czyżowie Szlacheckim - budynek Strażnicy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:12:29 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:18:41.
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:16:27 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:19:33.
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Dagmary Szymańskiej ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:18:45 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:20:14.
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:19:12 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:21:04.
Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:19:43 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:21:57.
Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:20:00 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:22:48.
Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:20:21 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:23:29.
Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Polnej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:21:12 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:24:19.
Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:35 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:32:14.
Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:50 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:35:32.
Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:57 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:39:16.
Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:05 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:42:56.
Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:12 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:46:40.
Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminy instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:19 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:18:58.
Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:26 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:10:51.
Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:32 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:11:51.
Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:39 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:31:18.
Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:46 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:32:18.
Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:53 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:33:15.
Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:01 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:34:17.
Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:07 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:36:00.
Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:13 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:37:26.
Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:18 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:38:37.
Zarządzenie nr 119/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:25 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:40:09.
Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:37 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:46:10.
Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:00 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:48:20.
Zarządzenie nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:11 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:49:21.
Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:20 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:50:20.
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:32 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:52:07.
Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:53:03 | Data modyfikacji: 2017-12-13 09:58:27.
Zarządzenie nr 126/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia pomieszczeń budynku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:21 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:02:34.
Zarządzenie nr 127/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:29 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:03:36.
Zarządzenie nr 128/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:36 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:05:14.
Zarządzenie nr 129/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Zawichost pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych środków pomocowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:44 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:08:02.
Zarządzenie nr 130/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:53:54 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:14:42.
Zarządzenie nr 131/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:01 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:16:03.
Zarządzenie nr 132/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:08 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:17:04.
Zarządzenie nr 133/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:15 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:20:40.
Zarządzenie nr 134/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:22 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:22:40.
Zarządzenie nr 135/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:29 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:06:25.
Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:37 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:23:42.
Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:46 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:26:02.
Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania ds. odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:54:52 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:27:41.
Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomoście gruntowej w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:55:02 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:29:27.
Zarządzenie nr 140/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:55:10 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:30:25.
Zarządzenie nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:31:16 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:34:56.
Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:31:27 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:35:48.
Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:31:38 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:36:44.
Zarządzenie nr 144/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:31:51 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:37:41.
Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:06 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:38:38.
Zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia samochodu strażackiego Volvo OSP Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:18 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:41:16.
Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyczenia w 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:27 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:43:40.
Zarządzenie nr 148/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:41 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:44:44.
Zarządzenie nr 149/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:48 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:58:30.
Zarządzenie nr 150/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:00 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:00:02.
Zarządzenie nr 151/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:08 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:01:01.
Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:16 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:02:02.
Zarządzenie nr 153/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:24 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:03:06.
Zarządzenie nr 154/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:31 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:08:55.
Zarządzenie nr 155/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:39 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:10:15.
Zarządzenie nr 156/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu uchwały WPF Gminy Zawichost na lata 2018-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:33:49 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:12:41.
Zarządzenie nr 157/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:34:00 | Data modyfikacji: 2017-12-14 12:25:51.
Zarządzenie nr 158/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:03:36 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:12:19.
Zarządzenie nr 159/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:03:46 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:13:35.
Zarządzenie nr 160/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:03:57 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:14:36.
Zarządzenie nr 161/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:04:20 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:15:40.
Zarządzenie nr 162/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania ds. odbioru technicznegp robót "Przebudowa drogi w Chrapanowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:04:36 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:18:30.
Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:04:44 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:19:29.
Zarządzenie nr 164/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:04:52 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:21:22.
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Dagmary Szymańskiej ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego A. Rutkowskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:01 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:23:19.
Zarządzenie nr 166/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:10 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:25:33.
Zarządzenie nr 167/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:20 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:29:19.
Zarządzenie nr 168/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:28 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:30:49.
Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:35 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:32:21.
Zarządzenie nr 170/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia stawek czynszu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:05:47 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:33:53.
Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania ds. odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:06:05 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:35:15.
Zarządzenie nr 172/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:06:48 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:37:01.
Zarządzenie nr 173/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:01 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:38:47.
Zarządzenie nr 174/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: remont drogi gminnej Zawichost ul. Ostrowiecka -Linów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:13 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:40:27.
Zarządzenie nr 175/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:25 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:42:14.
Zarządzenie nr 176/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:36 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:44:26.
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:47 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:45:43.
Zarządzenie nr 178/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:08:17 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:46:40.
Zarządzenie nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: Budowa Studni głebokiej w miejscowości Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:08:34 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:49:12.
Zarządzenie nr 180/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:08:49 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:50:29.
Zarządzenie nr 181/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:08:59 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:51:34.
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania ds. odbioru technicznego robót w Dziurowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:09:15 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:53:20.
Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych w Budynku Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:09:39 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:54:46.
Zarządzenie nr 184/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:09:55 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:59:13.
Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:10:19 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:00:25.
Zarządzenie nr 186/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:10:30 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:02:26.
Zarządzenie nr 187/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:06:10 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:02:26.
Zarządzenie nr 97A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie niedopłatnego przekazania dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:12:56 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:02:26.
Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:12:56
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki