Za 2017 rok

Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:51:16.
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:53:45.
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:56:18.
Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:58:53.
Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:00:21.
Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:01:50.
Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:48:07.
Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:49:40.
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:52:30.
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2016 Burmistrza MiG Zawichostz dnia 2 grudnia 2016 w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:54:51 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:54:59.
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:56:21 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:54:59.
Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:59:22 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 11:12:58 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:24:23 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:26:20 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:27:43 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:31:15 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:32:16 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:34:26 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:23:33 | Data modyfikacji: 2017-03-28 10:59:34.
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:05:39 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:07:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:10:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:12:38 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:07:36.
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:16:48 | Data modyfikacji: 2017-04-24 07:58:20.
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglącu dokumantacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:18:49 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:20:57 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:23:40 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:25:11 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:42:24 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:43:28 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:45:09 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:47:20 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:49:21 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:55:28 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:06:05 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:06:56 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:08:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:09:01 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:10:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:19:36.
Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektowa ZSiP w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:10:52 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:12:10 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości Stadion Powiśle

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:36:48 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:38:09 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:42:46 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:21:39 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:40:33.
Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie użyczenia nieruchomości dla Stowarzyszenia Spełnic-Marzenia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:32:46 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:33:45 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:06:05 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:08:43 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości z przeznaczeniam pod Rozrywki Mobilne

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:10:47 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:12:30 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:05:15.
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:13:49 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:15:15 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora ZSiP w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:24:13 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:25:51 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:26:44 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:50:10.
Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:27:50 | Data modyfikacji: 2017-07-03 11:51:26.
Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:30:07 | Data modyfikacji: 2017-07-03 11:51:26.
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK w Zawichoście za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:46:53 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2011 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:48:50 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:50:14 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:53:11 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:55:05 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:56:12 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:58:05 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zawichost dla ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:59:58 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru oświetlenia drogowego w miejscowościach Chrapanów i Dziurów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:02:00 | Data modyfikacji: 2017-07-04 07:51:32.
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:07 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:40:03.
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:15 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:41:48.
Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:23 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:47:37.
Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zawichost dla ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:31 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:49:14.
Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania uprawnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:39 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:50:46.
Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:47 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:52:40.
Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:07:57 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:53:41.
Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:03 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:09:38.
Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:11 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:57:14.
Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:18 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:34:17.
Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:26 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:35:38.
Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: remont drogi gminnej Linów Kolonia - Linów Stary

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:33 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:10:07.
Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:08:43 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:13:11.
Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:11 | Data modyfikacji: 2017-07-12 13:15:46.
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:21 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:40:32.
Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:29 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:41:27.
Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:40 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:46:11.
Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:48 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:42:42.
Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:57 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:44:47.
Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:03 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:20:50.
Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:09 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:17:35.
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:15 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:14:19.
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:15:21 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: remont drogi gminnej Zawichost ul. Ostrowiecka - Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 07:58:35 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 07:59:30 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:01:45 | Data modyfikacji: 2017-07-19 09:12:03.
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:03:34 | Data modyfikacji: 2017-08-07 08:13:03.
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w Czyżowie Szlacheckim - budynek Strażnicy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:12:29 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:18:41.
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:16:27 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:19:33.
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Dagmary Szymańskiej ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:18:45 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:20:14.
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:19:12 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:21:04.
Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:19:43 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:21:57.
Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:20:00 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:22:48.
Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:20:21 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:23:29.
Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Polnej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:21:12 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:24:19.
Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:35 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:32:14.
Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:50 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:35:32.
Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:29:57 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:39:16.
Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:05 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:42:56.
Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:12 | Data modyfikacji: 2017-10-09 08:46:40.
Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminy instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:19 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:18:58.
Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:26 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:10:51.
Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:32 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:11:51.
Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:39 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:31:18.
Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:46 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:32:18.
Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:30:53 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:33:15.
Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:01 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:34:17.
Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:07 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:36:00.
Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:13 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:37:26.
Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:18 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:38:37.
Zarządzenie nr 119/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:25 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:40:09.
Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:31:37 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:46:10.
Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji do planu finansowego na rok 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:00 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:48:20.
Zarządzenie nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:11 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:49:21.
Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:20 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:50:20.
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:47:32 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:52:07.
Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:53:03 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:52:07.
Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:53:03
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki