Sesja 28/12/2016

Uchwała Nr XXIII/103/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:02:23.
Uchwała Nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:03:38 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:36:31.
Uchwała Nr XXIII/105/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:04:17 | Data modyfikacji: 2017-02-08 11:21:38.
Uchwała Nr XXIII/106/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:39:13 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:39:27.
Uchwała Nr XXIII/107/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zawichost na 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:43:04 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:39:27.
Uchwała Nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:45:19 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:39:27.
Uchwała Nr XXIII/109/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:47:01 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:39:27.
Uchwała Nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawichost na lata 2016-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:48:43 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:39:27.
Załącznik do Uchwały XXIII/110/2016

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2016-2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:50:25 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:39:27.
Uchwała Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2023

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:52:10 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:39:27.
Załącznik do Uchwały XXIII/111/2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:53:42 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:39:27.

Zobacz:
 Sesja 15/03/2016 .  Sesja 30/03/2016 .  Sesja 25/04/2016 .  Sesja 11/05/2016 .  Sesja 09/06/2016 .  Sesja 29/06/2016 .  Sesja 13/07/2016 .  Sesja 22/08/2016 .  Sesja 15/09/2016 .  Sesja 07/11/2016 .  Sesja 29/11/2016 .  Sesja 28/12/2016 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:53:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki