GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA
LATA 2017- 2023 Tytuł
 Program do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-27 07:40:10 | Data modyfikacji: 2016-12-27 07:41:45.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2016-2020
 Strategia do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-27 07:41:14 | Data modyfikacji: 2016-12-27 07:42:13.
Data wprowadzenia: 2016-12-27 07:41:14
Data modyfikacji: 2016-12-27 07:42:13
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki