Sesja 29/11/2016

Uchwała Nr XXII/95/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:28:50.
Uchwała Nr XXII/96/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:32:20.
Uchwała Nr XXII/97/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie obniżenia średniej ceny skup żyta przyjmowanej do obliczenia podatku na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:33:59.
Uchwała Nr XXII/98/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:35:07.
Uchwała Nr XXII/99/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:36:18.
Uchwała Nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:37:12.
Uchwała Nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:39:44.
Uchwała Nr XXII/102/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Rocznego Programy Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2017.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:42:55.

Zobacz:
 Sesja 15/03/2016 .  Sesja 30/03/2016 .  Sesja 25/04/2016 .  Sesja 11/05/2016 .  Sesja 09/06/2016 .  Sesja 29/06/2016 .  Sesja 13/07/2016 .  Sesja 22/08/2016 .  Sesja 15/09/2016 .  Sesja 07/11/2016 .  Sesja 29/11/2016 .  Sesja 28/12/2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:42:55
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki