Zestawienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745

 pobierz zestawienie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:26:28 | Data modyfikacji: 2017-11-02 13:27:38.
Zbiorcze zestawienie ofert

• „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.
• Przebudowa drogi w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”

 Pobierz zestawienie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:04:02 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert

SPROSTOWANIE

Do Zbiorczego zestawienia ofert Nr GKRRiOŚ-III.271.1.2017 z dnia 14.07.2017 r. dotyczącego przetargu nieograniczonym na:

 
„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę łącznie 296 241,06 zł brutto
Natomiast z podziałem na trzy zadania finansowanie zamówienia przedstawia się następująco:
Zadanie 1- 275 840,66 zł, Zadanie 2- 4 059,40 zł,
Zadanie 3- 19 341,00 zł

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-20 13:21:41 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:30:02 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Zawichost i obsługa PSZOK

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:43:21 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-23 16:12:42 | Data modyfikacji: 2016-11-23 16:17:20.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 na remonty dróg gminnych w miejscowościach Linów, Chrapanów, Linów (Tartak)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-04 12:08:52 | Data modyfikacji: 2016-10-04 12:44:08.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 na remonty drogi gminnej w miejscowośc Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:42:04 | Data modyfikacji: 2016-10-04 12:44:08.
Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

• „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.
• Przebudowa drogi w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”

 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:08:42 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:05:03.
Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:08:42
Data modyfikacji: 2017-09-22 13:05:03
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki