Zestawienia

Informacja z otwarcia ofert

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOŚCIE

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-24 13:42:14.
Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:46:31.
Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-22 14:28:45.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowych w meiejscowości Zawichost.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-18 14:21:11.
Informacja z otwarcia ofert

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-08 15:14:10.
Informacja z otwarcia ofert

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2022/2023; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-08 13:09:14 | Data modyfikacji: 2022-07-08 13:10:08.
Informacja z otwarcia ofert

Dostawa przenośnych komputerów ( laptopów)

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-07 13:21:50 | Data modyfikacji: 2022-07-07 13:24:34.
Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim"

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-17 07:25:36 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:26:08.
Informacja z otwarcia ofert

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-13 08:25:16 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:26:08.
Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost”

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-04 14:34:42 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:26:08.
Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Zawichoście"

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-29 20:24:53 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:26:08.
Informacja z otwarcia ofert
„Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłko-chwytami i bieżnią przy szkole podstawowej w Czyżowie Szlacheckim”
 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-21 14:11:16 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:26:08.
Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-10 14:54:43 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:26:08.
Informacja z otwarcia ofert

„Remont drogi gminnej nr 401048T Czyżów-Duży Las, działka ew. 601 oraz przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym 569 w Czyżowie Szlacheckim”

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:17:19 | Data modyfikacji: 2022-02-02 14:17:42.
Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost
w roku szkolnym 2021/2022 w II semestrze; dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost”

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-27 13:03:43 | Data modyfikacji: 2022-02-02 14:17:42.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia

Dotyczy postepowania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Zawichost

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-09-09 13:58:59 | Data modyfikacji: 2022-02-02 14:17:42.
Informacja z otwarcia ofert

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOL. 2021/2022; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOL. W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:25:04 | Data modyfikacji: 2021-07-12 13:26:17.
Informacja z otwarcia ofert

dotyczy przetargu "Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” -Etap II. Projekt dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:01:45 | Data modyfikacji: 2021-01-18 14:17:19.
Informacja z otwarcia ofert

dotyczy przetargu nieograniczonego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:12:29 | Data modyfikacji: 2020-12-21 13:15:04.
Zbiorcze zestawienie ofert

Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2020-11-06 14:39:15 | Data modyfikacji: 2020-11-06 14:49:25.
Informacja z otwarcia ofert

Adaptacja pomieszczeń w budynkach na terenie Gminy Zawichost:


1.Adaptacja budynku remizy OSP w Linowie na potrzeby dziennego domu Senior + (program Senior+2020).


2.Adaptacja budynku remizy OSP w Piotrowicach na potrzeby klubu Senior + (program Senior+2020).

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-19 11:53:26 | Data modyfikacji: 2020-10-19 11:55:01.
Infomacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zawichost:
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czyżów Szlachecki
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapanów ( działka o nr ewid. 280) od km 0+000 do km 0+086

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-14 14:37:16 | Data modyfikacji: 2020-10-19 11:55:01.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzinego w trybie przetargu nieograniczonego pn "Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-07 14:41:33 | Data modyfikacji: 2020-10-07 14:41:55.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzinego w trybie przetargu nieograniczonego pn "Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.- Roboty budowlane

Informacja do pobrania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-21 11:37:35 | Data modyfikacji: 2020-08-21 11:39:51.
Zestawienie zbiorcze ofert w przetargu

NA DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zestawienie ofert do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-04 12:12:06 | Data modyfikacji: 2020-08-04 12:12:28.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzinego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”- etap I współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacja do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:40:03 | Data modyfikacji: 2020-06-08 12:45:59.
Informacja z otwarcia ofert
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:38:47 | Data modyfikacji: 2020-06-08 12:45:59.
Zestawienie zbiorcze ofert

Zbiorcze zestawienie ofert


DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2019/2020; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 pobierz zestawienie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:14:01 | Data modyfikacji: 2019-07-18 10:17:16.
Zestawienie zbiorcze ofert
 W przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-11 21:19:02 | Data modyfikacji: 2019-07-11 21:23:51.
Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert


w przetartgu nieograniczonym na:


* Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Linów.


* Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Podszyn i Zawichost


* Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Linów i Zawichost.

 Zestawienie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:02:14 | Data modyfikacji: 2019-05-31 14:15:39.
Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFER


w przetargu nieogranicznonym


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 Zestawianie do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-22 13:17:15 | Data modyfikacji: 2019-01-22 14:31:17.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
nieograniczonym

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ”

 Zestawienie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-27 19:48:28 | Data modyfikacji: 2019-01-22 14:30:51.
Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert


w przetargu nieograniczonym na


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku


 

 Zestawianie do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-13 14:21:43 | Data modyfikacji: 2019-01-22 14:30:51.
Zbiorcze zestawienie ofert

GKRRiOŚ-III.271.1.2018                                                       Zawichost, dnia 25.07.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert


w przetargu nieograniczonym na:
„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2018/2019; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 Zestawienie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-25 13:40:22 | Data modyfikacji: 2018-07-25 13:41:56.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
nieograniczonym

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa targowiska w Zawichoście

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
- kwotę 423 786,00 zł brutto,

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto oferty Okres rękojmi

1 „GAWBRUK”
Jacek Gawryś Kadź 29, 26-415 Klwów 

Cena brutto oferty - 427 855,50

Okres rękojmi -   60 miesięcy


2 Bedom Firma Handlowo Usługowa Andrzej Bednarski ul. Sandomierska 8, 27-630 Zawichost
Cena brutto oferty - 459 799,99

Okres rękojmi - 60 miesięcy


Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:37:49 | Data modyfikacji: 2018-07-25 13:41:56.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
nieograniczonym na:

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa targowiska w Zawichoście

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
- kwotę 423 786,00 zł brutto,

 


Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA!
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

 Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-05 18:43:48 | Data modyfikacji: 2018-02-05 18:46:49.
Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa targowiska w Zawichoście

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
- kwotę 423 786,00 zł brutto,


Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA!
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

 Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:16:05 | Data modyfikacji: 2018-01-19 11:17:19.
Zbiorcze zestawienie ofert

Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745

 pobierz zestawienie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:26:28 | Data modyfikacji: 2017-11-02 13:27:38.
Zbiorcze zestawienie ofert

• „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.
• Przebudowa drogi w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”

 Pobierz zestawienie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:04:02 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

• „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.
• Przebudowa drogi w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”

 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:08:42 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:05:03.
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert

SPROSTOWANIE

Do Zbiorczego zestawienia ofert Nr GKRRiOŚ-III.271.1.2017 z dnia 14.07.2017 r. dotyczącego przetargu nieograniczonym na:

 
„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę łącznie 296 241,06 zł brutto
Natomiast z podziałem na trzy zadania finansowanie zamówienia przedstawia się następująco:
Zadanie 1- 275 840,66 zł, Zadanie 2- 4 059,40 zł,
Zadanie 3- 19 341,00 zł

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-20 13:21:41 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:05:03.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:30:02 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:05:03.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Zawichost i obsługa PSZOK

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:43:21 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:05:03.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-23 16:12:42 | Data modyfikacji: 2016-11-23 16:17:20.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 na remonty drogi gminnej w miejscowośc Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:42:04 | Data modyfikacji: 2016-11-23 16:17:20.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 na remonty dróg gminnych w miejscowościach Linów, Chrapanów, Linów (Tartak)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-04 12:08:52 | Data modyfikacji: 2016-10-04 12:44:08.
Data wprowadzenia: 2016-10-04 12:08:52
Data modyfikacji: 2016-10-04 12:44:08
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki