Zestawienia

Zbiorcze zestawienie ofert

GKRRiOŚ-III.271.1.2018                                                       Zawichost, dnia 25.07.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert


w przetargu nieograniczonym na:
„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2018/2019; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 Zestawienie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-25 13:40:22 | Data modyfikacji: 2018-07-25 13:41:56.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
nieograniczonym

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa targowiska w Zawichoście

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
- kwotę 423 786,00 zł brutto,

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto oferty Okres rękojmi

1 „GAWBRUK”
Jacek Gawryś Kadź 29, 26-415 Klwów 

Cena brutto oferty - 427 855,50

Okres rękojmi -   60 miesięcy


2 Bedom Firma Handlowo Usługowa Andrzej Bednarski ul. Sandomierska 8, 27-630 Zawichost
Cena brutto oferty - 459 799,99

Okres rękojmi - 60 miesięcy


Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:37:49 | Data modyfikacji: 2018-07-25 13:41:56.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
nieograniczonym na:

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa targowiska w Zawichoście

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
- kwotę 423 786,00 zł brutto,

 


Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA!
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

 Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-05 18:43:48 | Data modyfikacji: 2018-02-05 18:46:49.
Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa targowiska w Zawichoście

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
- kwotę 423 786,00 zł brutto,


Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA!
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

 Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:16:05 | Data modyfikacji: 2018-01-19 11:17:19.
Zbiorcze zestawienie ofert

Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745

 pobierz zestawienie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:26:28 | Data modyfikacji: 2017-11-02 13:27:38.
Zbiorcze zestawienie ofert

• „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.
• Przebudowa drogi w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”

 Pobierz zestawienie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:04:02 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert

SPROSTOWANIE

Do Zbiorczego zestawienia ofert Nr GKRRiOŚ-III.271.1.2017 z dnia 14.07.2017 r. dotyczącego przetargu nieograniczonym na:

 
„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę łącznie 296 241,06 zł brutto
Natomiast z podziałem na trzy zadania finansowanie zamówienia przedstawia się następująco:
Zadanie 1- 275 840,66 zł, Zadanie 2- 4 059,40 zł,
Zadanie 3- 19 341,00 zł

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-20 13:21:41 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:30:02 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Zawichost i obsługa PSZOK

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:43:21 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:04:52.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-23 16:12:42 | Data modyfikacji: 2016-11-23 16:17:20.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 na remonty dróg gminnych w miejscowościach Linów, Chrapanów, Linów (Tartak)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-04 12:08:52 | Data modyfikacji: 2016-10-04 12:44:08.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu
niegraniczonym
 na remonty drogi gminnej w miejscowośc Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:42:04 | Data modyfikacji: 2016-10-04 12:44:08.
Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

• „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.
• Przebudowa drogi w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”

 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:08:42 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:05:03.
Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:08:42
Data modyfikacji: 2017-09-22 13:05:03
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki