Sesja 15/09/2016

Uchwała Nr XX/91/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:01:48 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:05:17.
Uchwała Nr XX/92/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście i nadania mu statutu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:07:53 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:05:17.
Uchwała Nr XX/93/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:10:14 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:05:17.

Zobacz:
 Sesja 15/03/2016 .  Sesja 30/03/2016 .  Sesja 25/04/2016 .  Sesja 11/05/2016 .  Sesja 09/06/2016 .  Sesja 29/06/2016 .  Sesja 13/07/2016 .  Sesja 22/08/2016 .  Sesja 15/09/2016 .  Sesja 07/11/2016 .  Sesja 29/11/2016 .  Sesja 28/12/2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:10:14
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki