Sesja 22/08/2016

Uchwała Nr XIX/88/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/85/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:12:21 | Data modyfikacji: 2016-12-06 10:47:49.
Uchwała Nr XIX/89/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:13:40 | Data modyfikacji: 2016-12-06 10:47:49.
Uchwała Nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:14:57 | Data modyfikacji: 2016-12-06 10:47:49.

Zobacz:
 Sesja 15/03/2016 .  Sesja 30/03/2016 .  Sesja 25/04/2016 .  Sesja 11/05/2016 .  Sesja 09/06/2016 .  Sesja 29/06/2016 .  Sesja 13/07/2016 .  Sesja 22/08/2016 .  Sesja 15/09/2016 .  Sesja 07/11/2016 .  Sesja 29/11/2016 .  Sesja 28/12/2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:14:57
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki