Sesja 13/07/2016

Uchwała Nr XVIII/82/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 11:59:28.
Uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:00:54 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:01:27.
Uchwała Nr XVIII/84/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:02:17 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:01:27.
Uchwała Nr XVIII/85/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:03:11 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:04:11.
Uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:05:33 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:04:11.
Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:06:37 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:04:11.

Zobacz:
 Sesja 15/03/2016 .  Sesja 30/03/2016 .  Sesja 25/04/2016 .  Sesja 11/05/2016 .  Sesja 09/06/2016 .  Sesja 29/06/2016 .  Sesja 13/07/2016 .  Sesja 22/08/2016 .  Sesja 15/09/2016 .  Sesja 07/11/2016 .  Sesja 29/11/2016 .  Sesja 28/12/2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:06:37
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki