Sesja 29/06/2016

Uchwała Nr XVII/76/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:09:42.
Uchwała Nr XVII/77/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:10:42.
Uchwała Nr XVII/78/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:11:47 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:22:02.
Uchwała Nr XVII/79/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:12:56 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:22:57.
Uchwała Nr XVII/80/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/57/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ucwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:15:11 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:22:57.
Uchwała Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:16:28 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:22:57.

Zobacz:
 Sesja 15/03/2016 .  Sesja 30/03/2016 .  Sesja 25/04/2016 .  Sesja 11/05/2016 .  Sesja 09/06/2016 .  Sesja 29/06/2016 .  Sesja 13/07/2016 .  Sesja 22/08/2016 .  Sesja 15/09/2016 .  Sesja 07/11/2016 .  Sesja 29/11/2016 .  Sesja 28/12/2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:16:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki