Oświadczenia majątkowe za 2015r.

Oświadczenie majątkowe
  Radosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:44:39.
Oświadczenie majątkowe
  Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:51:38 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:19:18.
Oświadczenie majątkowe
  Łukasz Kędziora – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:52:24 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 12:32:08 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Wit Błasiak – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:18:51 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Włodzimierz Kosior– Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:19:58 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Chmielewski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:33:59 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Marcin Kaca - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:35:14 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Kazimierz Rzepka – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:39:41 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Kawecka - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:41:18 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:42:34 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
  Józef Banajski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:44:00 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Robert Korona – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:45:25 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
 Piotr Śliwiński – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:55:20 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.
Oświadczenie majątkowe
  Edyta Rębiś - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:56:30 | Data modyfikacji: 2016-06-13 12:21:01.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:56:30
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki