OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-21 21:51:10 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:14:50 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:13:34 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:12:12 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów
 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-21 10:44:07 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 w sprawie listy osób zakwalikowanych do otrzymania mieszkania socjalnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:59:25 | Data modyfikacji: 2016-07-21 10:38:19.
Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:59:25
Data modyfikacji: 2016-07-21 10:38:19
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki