Za 2016

Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:58:05.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:59:04.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:00:45.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:01:47.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
  na koniec I kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:02:30.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec I kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:03:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:03:45.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 Za II kwartał 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 12:08:14 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-29 08:36:50 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-29 08:38:30 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-29 08:39:11 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-29 08:39:55 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec II kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-29 08:40:40 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec II kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-29 08:41:25 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-08-29 08:42:02 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Uchwała Nr 62/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 sierpnia 2016 roku
  w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-16 14:15:43 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 Za III kwartał 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:18:23 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
  za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:28:24 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu
Dochodów Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:29:44 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:30:35 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:31:35 | Data modyfikacji: 2016-07-25 12:14:04.
Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 na koniec III kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:35:22 | Data modyfikacji: 2016-10-24 13:35:57.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 na koniec III kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:37:33 | Data modyfikacji: 2016-10-24 13:38:12.
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i
deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-24 13:37:54 | Data modyfikacji: 2016-10-24 13:38:55.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 Za IV kwartał 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:26:35 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:13:01.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:50:28 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:13:01.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:52:26 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:13:01.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 do dnia 31 grudnia roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:53:43 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:13:01.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:55:26 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:13:01.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych
 na koniec IV kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:58:28 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:02:06 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych
  na koniec 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:03:49 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Roczne sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego
 na koniec 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:08:00 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Roczne sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych
 na koniec 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:09:21 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:10:10 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- korekta
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016-korekta

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-04-07 12:52:59 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Dochodów
Budżetowych- korekta
  od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:42:32 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji -
korekta
  od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:43:34 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- korekta II
 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016-korekta

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-03 10:44:47 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 Informacja za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-06-01 12:32:42 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:59:07.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2017-06-01 12:32:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki