Sesja 15/03/2016

Uchwała Nr XII/59/2016 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:28:35.
Uchwała Nr XII/60/2016 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:30:24.
Uchwała Nr XII/61/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:02:53.
Uchwała Nr XII/62/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:04:25 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:38:09.
Uchwała Nr XII/63/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zawichost na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:05:49 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:38:09.
Uchwała Nr XII/64/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:08:38 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:38:09.
Uchwała Nr XII/65/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:25:47 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:38:09.
Uchwała Nr XII/66/2016 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Zawichost na rok 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:28:32 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:38:09.

Zobacz:
 Sesja 15/03/2016 .  Sesja 30/03/2016 .  Sesja 25/04/2016 .  Sesja 11/05/2016 .  Sesja 09/06/2016 .  Sesja 29/06/2016 .  Sesja 13/07/2016 .  Sesja 22/08/2016 .  Sesja 15/09/2016 .  Sesja 07/11/2016 .  Sesja 29/11/2016 .  Sesja 28/12/2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:28:32
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki