Za 2016 rok

Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:21:04.
Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:26:21 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:26:55.
Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:28:19 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:26:55.
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie odwołania pełnomocnika ds. uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:29:41 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania pełnomocnika ds. uzależnień

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:32:06 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:36:02 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:44:54 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:45:55 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:34:07.
Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:48:46 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:51:51.
Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:47:35 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:49:27 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:54:15 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:56:19 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:57:53 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:58:48 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:50:13.
Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:59:48 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:01:36 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:18:17 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowani uzupełniającym na rok 2016/2017 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:22:29 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:30:33 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:00:33.
Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:35:03 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:38:18 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:51:23 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w sprawie opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:54:16 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z referendum zarządzonego 6 września 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-11 09:57:44 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:27:17 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:28:57 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:29:54 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia OPS w Zawichoście do realizacji zadań z zakresu świadzenia wychowawczego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:31:20 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:32:05 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:33:25 | Data modyfikacji: 2016-03-11 09:40:41.
Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:35:05 | Data modyfikacji: 2016-03-31 09:13:51.
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:45:27 | Data modyfikacji: 2016-03-31 09:13:51.
Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:47:30 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:31:09.
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:51:03 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:31:51.
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:52:25 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:31:51.
Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:53:36 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:31:51.
Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:59:05 | Data modyfikacji: 2016-04-26 09:25:15.
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:28:07 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:32:37.
Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:28:34 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:33:36.
Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:29:40 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:09:12.
Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:30:10 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:09:12.
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:30:56 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:09:12.
Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:26:01 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:26:52.
Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:27:28 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:26:52.
Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:28:45 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:29:07.
Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:30:22 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:29:07.
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:31:41 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:29:07.
Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:33:08 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:33:29.
Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:34:29 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:33:29.
Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:36:43 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:33:29.
Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:39:37 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:40:56.
Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:44:20 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:40:56.
Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu przeprowadzonych 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:35:56 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:40:56.
Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:39:02 | Data modyfikacji: 2016-07-07 13:40:56.
Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:40:20 | Data modyfikacji: 2016-07-08 09:41:08.
Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:42:19 | Data modyfikacji: 2016-07-08 09:41:08.
Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:43:19 | Data modyfikacji: 2016-07-13 11:04:53.
Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:44:07 | Data modyfikacji: 2016-07-13 11:04:53.
Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:45:52 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:07:42.
Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:06:46 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:07:42.
Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:13:41 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:19:52.
Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:14:31 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:42:23.
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 09:52:41 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:42:23.
Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 09:54:30 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:42:23.
Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 09:55:37 | Data modyfikacji: 2016-07-12 09:58:47.
Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:21:34 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:23:58.
Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:28:37 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:30:30.
Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:33:09 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:30:30.
Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:47:39 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:51:57 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:54:05 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego budynku Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:55:10 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:56:00 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:49:36.
Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 10:57:29 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:58:48.
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie instrukcji kasowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:01:26 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:58:48.
Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:05:25 | Data modyfikacji: 2016-07-12 10:58:48.
Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:08:47 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:00:25 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:02:14 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:07:26 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:08:35 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:10:45.
Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:10:02 | Data modyfikacji: 2016-07-13 09:21:25.
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:25:27 | Data modyfikacji: 2016-07-13 09:21:25.
Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania planu finansowego UMiG Zawichost za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:26:32 | Data modyfikacji: 2016-07-13 09:27:02.
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia Systemy EOD EDICTA w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-13 10:24:50 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:25:18.
Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie ustalenia regulaminu udzielania przez Gminę Zawichost zamówień które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:41:27 | Data modyfikacji: 2016-09-14 09:45:52.
Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:42:55 | Data modyfikacji: 2016-09-14 09:45:52.
Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:58:24 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:07:55.
Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:04:52 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:06:15.
Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:00:45 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:06:46 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:08:54 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:10:02 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:11:19 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:12:29 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:14:02 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:15:12 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:19:43 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:20:39 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:21:48 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:25:28 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:27:21 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:28:33 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:29:53 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:35:57 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:38:57 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:04:22.
Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 13:42:48 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 13:43:45 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie organizacji kurierskiej w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:13:15 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:16:04 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:18:09 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:19:36 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:21:21 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:22:25 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSO w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:26:07 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSiP w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:28:08 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:29:51 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:31:47 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:32:47 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:33:43 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:36:02 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej nr 401047 T Czyżów -Duży Las - Kolecin od 0+000 do km 1+170

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:39:31 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Wykonanie utwardzenia dojazdu do garaży przy ul. Sportowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:09:39 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:10:59 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:12:08 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:13:09 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:14:22 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:15:34 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania propozycji planu finansowego na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:19:58 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:20:50 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:21:53 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:35:31 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:36:35 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 135/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:37:40 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 136/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:20:20 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 137/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:21:30 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:44:02 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:46:41 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 140/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:48:10 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:36:24 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:38:14 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 143/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:40:13 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 144/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:42:18 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 145/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:43:18 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:46:46 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania lamp wewnętrznych Philips CoreLine Panel NOC ZGKIM w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:47:54 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 148/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:50:34 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 149/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:52:30 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 150/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:51:19 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 151/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:52:04 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 152/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:53:15 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:54:59 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 154/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:56:09 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 155/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:57:13 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:59:03 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 157/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:09:52 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 158/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:10:52 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 159/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:12:21 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 160/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:13:49 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:15:17 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 162/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:16:21 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 163/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:41:35 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 164/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenie podmiotu, w którym wykonywana jest kara pozbawienia wolności oraz prace społeczne na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:43:23 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 165/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:44:54 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:17:50.
Zarządzenie nr 166/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:46:20 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:47:15.
Zarządzenie nr 167/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:48:10 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:47:15.
Zarządzenie nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:52:18 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:54:11.
Zarządzenie nr 169/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:54:58 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:54:11.
Zarządzenie nr 170/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:55:42 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:54:11.
Zarządzenie nr 171/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:56:31 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:54:11.
Zarządzenie nr 172/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:59:05 | Data modyfikacji: 2016-12-07 08:59:34.
Zarządzenie nr 173/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej w miejscowości Linów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 08:57:17 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:48:55.
Zarządzenie nr 174/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej w Linów Tartak - Suchodółka

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:01:19 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:50:29.
Zarządzenie nr 175/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów Chrapanów"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:01:30 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 176/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:02:16 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 177/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:02:58 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 178/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:03:48 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 179/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:04:56 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 180/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Remont drogi gminnej w miejscowości Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:06:44 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:00:48.
Zarządzenie nr 181/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:07:39 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:28:52.
Zarządzenie nr 182/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:09:06 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 183/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:10:34 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 184/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:11:24 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 185/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:12:25 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 185/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częścia budynku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:14:03 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 187/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:14:59 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:09:24.
Zarządzenie nr 188/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:16:14 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:47:15.
Zarządzenie nr 189/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:49:03 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:47:15.
Zarządzenie nr 190/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:49:53 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 191/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:54:01 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:56:59 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 193/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:58:38 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 194/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:59:25 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:50:48.
Zarządzenie nr 195/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:00:29 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 196/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:00:46 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:01:40 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 198/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:03:14 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 199/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:05:19 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 200/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:06:20 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 201/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:59:36 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:01:50 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 203/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:03:18 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 204/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:04:23 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 205/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:05:23 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 206/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:06:13 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:07:21 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 208/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:08:32 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 209/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:09:21 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 210/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:10:05 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: "Przebudowa - zabezpieczenie dla wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciądu drogi gminnej w miejscowości Zawichost ul. Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:13:40 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 212/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:14:55 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:16:00 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 214/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:20:29 | Data modyfikacji: 2017-01-04 12:02:11.
Zarządzenie nr 215/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:21:42 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:25:17.
Zarządzenie nr 216/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podrózy służbowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:43:23 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:24:38.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:43:23
Data modyfikacji: 2017-02-08 14:24:38
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki