Sesja 29/12/2015

Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:37:03.
Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:38:12.
Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:40:27.
Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:43:10 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:47:14.
Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:43:54 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:47:14.
Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:45:04 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:47:14.

Zobacz:
 Sesja 24/02/2015 .  Sesja 26/03/2015 .  Sesja 28/05/2015 .  Sesja 25/06/2015  .  Sesja 24/07/2015  .  Sesja 25/09/2015  .  Sesja 27/11/2015  .  Sesja 29/12/2015  . 
Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:45:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki