Sesja 27/11/2015

Uchwała Nr X/44/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:18:57 | Data modyfikacji: 2015-12-17 08:40:09.
Uchwała Nr X/45/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:23:27 | Data modyfikacji: 2015-12-17 08:40:18.
Uchwała Nr X/46/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:25:20 | Data modyfikacji: 2015-12-17 08:40:24.
Uchwała Nr X/47/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:26:29 | Data modyfikacji: 2015-12-17 08:40:31.
Uchwała Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:27:59 | Data modyfikacji: 2015-12-17 08:40:38.
Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:41:19 | Data modyfikacji: 2016-01-14 11:53:52.
Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:42:01 | Data modyfikacji: 2016-01-14 11:53:52.
Uchwała Nr X/51/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:43:10 | Data modyfikacji: 2016-01-14 11:53:52.
Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/188/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 lutego 2010 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:45:31 | Data modyfikacji: 2016-01-14 11:53:52.

Zobacz:
 Sesja 24/02/2015 .  Sesja 26/03/2015 .  Sesja 28/05/2015 .  Sesja 25/06/2015  .  Sesja 24/07/2015  .  Sesja 25/09/2015  .  Sesja 27/11/2015  .  Sesja 29/12/2015  . 
Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:45:31
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki