Sesja 25/06/2015

Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:30:02.
Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:31:28.
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:32:36.
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:34:40.
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:35:32.

Zobacz:
 Sesja 24/02/2015 .  Sesja 26/03/2015 .  Sesja 28/05/2015 .  Sesja 25/06/2015  .  Sesja 24/07/2015  .  Sesja 25/09/2015  .  Sesja 27/11/2015  .  Sesja 29/12/2015  . 
Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:35:32
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki