Referendum 2015

Kalendarz czyności związanych w przeprowadzeniem
referendum ogólnokrajowego
 pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-29 10:35:26.
Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, w związku z referendum ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 6 września 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:57:02.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 07 lipca 2015r.
 w sprawie informacji i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-07 10:01:08 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:31:16.
Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost z dnia 12 sierpnia 2015r.
 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-13 22:45:01 | Data modyfikacji: 2015-08-13 22:52:29.
Data wprowadzenia: 2015-08-13 22:45:01
Data modyfikacji: 2015-08-13 22:52:29
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki