Sesja 28/05/2015

Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:46:13.
Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:48:37.
Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej MiG Zawichost za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:52:03 | Data modyfikacji: 2015-06-08 21:54:40.
Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawichost i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:54:08 | Data modyfikacji: 2015-06-23 12:52:56.
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyrażenia woli członkowstwa Gminy Zawichost w LGD Ziemi Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:57:37 | Data modyfikacji: 2015-06-23 12:52:56.
Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń stanowiących własność Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 22:00:01 | Data modyfikacji: 2015-06-23 12:52:56.
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-08 22:02:53 | Data modyfikacji: 2015-06-23 12:52:56.

Zobacz:
 Sesja 24/02/2015 .  Sesja 26/03/2015 .  Sesja 28/05/2015 .  Sesja 25/06/2015  .  Sesja 24/07/2015  .  Sesja 25/09/2015  .  Sesja 27/11/2015  .  Sesja 29/12/2015  . 
Data wprowadzenia: 2015-06-08 22:02:53
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki