Oświadczenia majątkowe za 2014r.

Oświadczenie majątkowe
  Andrzej Wzorek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:41:59.
Oświadczenie majątkowe
  Józef Paćkowski - Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost (wg. stanu na dzień zatrudnienia tj, 11.03.2015r.)

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:46:23.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Paćkowski - Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:47:38.
Oświadczenie majątkowe
  Barbara Wójcik - Skarbnik Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:48:55.
Oświadczenie majątkowe
 Stefania Kościelecka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:51:00 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:50:03.
Oświadczenie majątkowe
  Grzegorz Połeć- Sekretarz Gminy Zawichost związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 28 lutego 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-29 10:50:29 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
 Andrzej Wzorek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-24 11:50:05 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpabkesC

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:45:04 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/php9XxJDv

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:48:05 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpU0FvK1

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:49:13 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phplH2hLa

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:49:53 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpXZjxiB

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:50:21 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpPN1Fx9

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:50:49 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpoxdP7p

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:51:30 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpzgfkPh

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:52:09 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpTF5oE0

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:52:38 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpygySre

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:53:20 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.
 /tmp/phpuyjmLK

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:53:55 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:56:27.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r .  Oświadczenia majątkowe za 2010r .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r. . 
Data wprowadzenia: 2022-01-14 03:53:55
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki