Oświadczenia majątkowe za 2014r.

Oświadczenie majątkowe
  Radosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:29:50.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:32:13.
Oświadczenie majątkowe
 Łukasz Kędziora – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:33:58.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:37:50.
Oświadczenie majątkowe
 Wit Błasiak – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:39:45.
Oświadczenie majątkowe
  Włodzimierz Kosior– Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:45:14.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Chmielewski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:46:46.
Oświadczenie majątkowe
 Marcin Kaca - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:47:50.
Oświadczenie majątkowe
 Kazimierz Rzepka – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:48:31.
Oświadczenie majątkowe
  Edyta Rębiś - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:50:15.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Kawecka - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:51:05.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Pięta – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:53:35.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Banajski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:57:02.
Oświadczenie majątkowe
 Robert Korona – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:57:40.
Oświadczenie majątkowe
 Piotr Śliwiński – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:58:15.
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
 Radosława Krakowiaka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-24 11:47:49.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2015-09-24 11:47:49
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki