Za 2015

Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 Za I kwartał 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:56:35.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Wydatków
Budżetowych
  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:30:52 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Wydatków
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:32:58 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:34:45 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowyc
 stan na koniec II kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:36:18 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 stan na koniec II kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:37:13 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:37:55 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:38:36 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 za II kwartał 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:47:02 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych- korekta
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-10 10:32:53 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost, WPF oraz planów finansowwych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:19:17 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 Za III kwartał 2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:03:14 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie
  za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:08:40 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:09:35 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:10:22 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytulów dłużnych oraz poręczęń i
gwarancji
 stan na koniec III kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:11:10 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych
 stan na koniec III kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:13:17 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Wydatków
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:14:07 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Wydatków
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:14:43 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytulów dłużnych oraz poręczęń i gwarancji
  stan na koniec IV kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:11:58 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania Planu Wydatków
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:13:08 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania Planu Wydatków
Budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:14:07 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:18:15 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych
 stan na koniec IV kwartału 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:19:33 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:20:37 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:23:20 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych
 na koniec 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:24:25 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Roczne sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego
 na koniec 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:25:12 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Roczne sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych
 na koniec 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-03-30 11:26:03 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
 Za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-18 13:50:04 | Data modyfikacji: 2015-08-03 06:32:25.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2016-05-18 13:50:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki