Sesja 26/03/2015

Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 12:31:56.
Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 12:32:48.
Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:41:17.
Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchmości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:42:20.
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:43:55.

Zobacz:
 Sesja 24/02/2015 .  Sesja 26/03/2015 .  Sesja 28/05/2015 .  Sesja 25/06/2015  .  Sesja 24/07/2015  .  Sesja 25/09/2015  .  Sesja 27/11/2015  .  Sesja 29/12/2015  . 
Data wprowadzenia: 2015-04-10 13:43:55
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki