Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:09:51 | Data modyfikacji: 2015-03-23 12:27:51.
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku
 Kalendarz wyborczy do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:37:32 | Data modyfikacji: 2015-03-23 12:27:51.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-09 08:40:26 | Data modyfikacji: 2015-04-16 13:26:17.
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
 Apel do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-16 14:35:45 | Data modyfikacji: 2015-04-16 13:26:17.
Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie powołania Koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:05:07 | Data modyfikacji: 2015-04-16 13:26:17.
Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:05:47 | Data modyfikacji: 2015-04-16 13:26:17.
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOSTo
sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia
spisu wyborców

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST

o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuję, że od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić , czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Ewidencja Ludności,

ul. Żeromskiego 50, 

27-630 Zawichost.

 Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:07:45 | Data modyfikacji: 2015-04-20 14:08:19.
Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:07:45
Data modyfikacji: 2015-04-20 14:08:19
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki