Sesja 24/02/2015

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wyłąnienia przedstawiciela Gminy Zawichost do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:05:16.
Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:11:34.
Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:13:51.
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:18:05.
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie przyjęcia planów pracy rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:19:55.

Zobacz:
 Sesja 24/02/2015 .  Sesja 26/03/2015 .  Sesja 28/05/2015 .  Sesja 25/06/2015  .  Sesja 24/07/2015  .  Sesja 25/09/2015  .  Sesja 27/11/2015  .  Sesja 29/12/2015  . 
Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:19:55
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki