Za 2015 rok

Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:57:27.
Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:59:35.
Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:00:31.
Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:01:51.
Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:05:48.
Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:06:41.
Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:07:48.
Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:08:37.
Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:10:08.
Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:11:07.
Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:12:02.
Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:12:57 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich - wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-10 09:24:58 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 13A/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:14:46 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:16:11 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:17:13 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:21:12 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:29:10 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:30:36 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:32:57 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:33:50 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:34:49 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:42:15 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:47:08 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:51:31 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:52:48 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru OSP Piotrowice

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:54:01 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:54:49 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:55:53 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:13:12.
Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:56:55 | Data modyfikacji: 2015-04-07 10:24:29.
Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:01:42 | Data modyfikacji: 2015-04-07 10:24:29.
Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:02:28 | Data modyfikacji: 2015-04-07 10:26:35.
Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:02:40 | Data modyfikacji: 2015-04-07 10:28:58.
Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:02:53 | Data modyfikacji: 2015-04-07 10:33:25.
Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:03:21 | Data modyfikacji: 2015-04-07 10:33:25.
Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:25:22 | Data modyfikacji: 2015-04-07 10:33:25.
Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:06:13 | Data modyfikacji: 2015-03-23 12:26:52.
Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:46:33 | Data modyfikacji: 2015-03-23 12:26:52.
Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-15 07:57:51 | Data modyfikacji: 2017-08-28 14:47:39.
Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-15 07:58:32 | Data modyfikacji: 2017-08-28 14:47:39.
Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-15 07:59:37 | Data modyfikacji: 2017-08-28 14:47:39.
Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-15 08:00:32 | Data modyfikacji: 2017-08-28 14:47:39.
Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-15 08:01:23 | Data modyfikacji: 2017-08-28 14:47:39.
Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-10 23:45:02 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:48:35.
Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-10 23:48:05 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:47:58.
Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-10 23:50:04 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:47:58.
Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:01:17 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:47:58.
Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-10 23:51:42 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:57:00.
Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-10 23:54:18 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:58:07.
Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-10 23:55:26 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:59:06.
Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:03:28 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:59:06.
Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali OKW w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-11 00:06:33 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:59:06.
Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:14:03 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:59:06.
Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:14:43 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:59:06.
Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:15:23 | Data modyfikacji: 2015-05-10 23:59:06.
Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-29 10:47:42 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:46:41.
Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powolania operatorów informatycznej obsiugi obwodowych komisji wyborezych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzieñ 10 maja 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-29 10:49:03 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:46:41.
Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Grminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-29 10:50:12 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:46:41.
Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-29 10:52:03 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:10:20.
Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-29 10:52:49 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:11:21.
Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-29 10:54:01 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:14:20.
Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-06-29 10:55:08 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 17:56:20 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 17:57:09 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia czynności związanym ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 17:59:21 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:01:14 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:02:32 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:03:43 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:05:56 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:35:14 | Data modyfikacji: 2015-09-02 16:19:39.
Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zorganizowania punktu kontaktowego HNS

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:37:24 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:38:32 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:39:50 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:40:33 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:41:52 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:42:43 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:43:22 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:49:41 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości grunotowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 18:52:20 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:00:52 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:02:04 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:23:50.
Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:03:35 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:05:15 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:06:14 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:07:06 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:07:56 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:10:10 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:11:16 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:14:06 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:15:08 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:17:57 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:04:30.
Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:20:31 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:22:00.
Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, w związku z referendum ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 6 września 2015r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:21:46 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:22:00.
Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:23:00 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:22:00.
Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:24:03 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:22:00.
Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:24:53 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:25:25.
Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:28:02 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:25:25.
Zarządzenie nr 100/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:29:00 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:25:25.
Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:30:04 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:25:25.
Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na zakup podręczników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:31:31 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:25:25.
Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:32:23 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:25:25.
Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:33:13 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:25:25.
Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:34:04 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:25:25.
Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:36:06 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:37:52.
Zarządzenie nr 107/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:37:15 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:37:52.
Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:38:21 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:40:41.
Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:39:43 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:40:41.
Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:42:58 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:40:41.
Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:44:49 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:40:41.
Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:45:39 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:40:41.
Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powałania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie MiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:12:57 | Data modyfikacji: 2015-09-13 14:40:41.
Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:15:46 | Data modyfikacji: 2015-09-17 14:32:53.
Zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:17:12 | Data modyfikacji: 2015-09-17 14:41:19.
Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Po!skiej i Senatu Rzeczypospo!itej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:19:31 | Data modyfikacji: 2015-09-17 14:41:19.
Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost, WPF oraz planów finansowwych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:13:48 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:20:37 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:21:53 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-13 14:49:33 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania operatorów do informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:29:36 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali OKW ds referendum

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:32:15 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:33:07 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:34:22 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:35:11 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:36:24 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 127/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-09-21 21:38:12 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:42:08 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:43:04 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:44:23 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:46:25 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 132/015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:48:02 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 133/015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:48:47 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 134/015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:51:51 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót Odbudowa drogi Chrapanów - Prusy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:54:01 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 136/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2011 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 16:55:38 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót Parafia Trójca

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-06 17:03:21 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:18:11.
Zarządzenie nr 138/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przygotowanie propozycji do planu finansowego na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:08:41 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:44:57.
Zarządzenie nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji ds odbioru technicznego drogi w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:08:50 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:46:55.
Zarządzenie nr 140/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:08:58 | Data modyfikacji: 2015-11-20 08:10:56.
Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:11:56 | Data modyfikacji: 2015-11-20 08:38:04.
Zarządzenie nr 142/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:14:45 | Data modyfikacji: 2015-11-20 08:45:29.
Zarządzenie nr 143/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:17:01 | Data modyfikacji: 2015-11-20 08:40:21.
Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:17:47 | Data modyfikacji: 2015-11-20 08:41:30.
Zarządzenie nr 145/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:18:20 | Data modyfikacji: 2015-11-20 08:43:17.
Zarządzenie nr 146/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:18:59 | Data modyfikacji: 2015-11-20 08:44:53.
Zarządzenie nr 147/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:19:52 | Data modyfikacji: 2015-11-20 08:44:53.
Zarządzenie nr 148/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 08:21:09 | Data modyfikacji: 2015-11-20 10:10:32.
Zarządzenie nr 149/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 12:09:48 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:25:45.
Zarządzenie nr 150/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 12:39:55 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:48:34.
Zarządzenie nr 151/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania Operatorów Obwodowych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:48:53 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:26:35.
Zarządzenie nr 152/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:49:04 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:30:20.
Zarządzenie nr 153/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:49:12 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:51:04.
Zarządzenie nr 154/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:49:18 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:52:02.
Zarządzenie nr 155/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:49:26 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:53:12.
Zarządzenie nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:49:33 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:54:37.
Zarządzenie nr 157/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:49:44 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:56:08.
Zarządzenie nr 158/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:49:50 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:57:06.
Zarządzenie nr 159/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:49:58 | Data modyfikacji: 2015-11-25 08:57:52.
Zarządzenie nr 160/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:50:04 | Data modyfikacji: 2015-11-25 09:01:16.
Zarządzenie nr 161/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:50:11 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:31:29.
Zarządzenie nr 162/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:50:18 | Data modyfikacji: 2015-11-25 09:02:18.
Zarządzenie nr 163/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 08:50:24 | Data modyfikacji: 2015-11-25 09:03:48.
Zarządzenie nr 164/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:04:40 | Data modyfikacji: 2015-11-25 09:05:00.
Zarządzenie nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:05:42 | Data modyfikacji: 2015-11-25 09:06:41.
Zarządzenie nr 166/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:05:54 | Data modyfikacji: 2015-11-25 09:07:35.
Zarządzenie nr 167/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:08:29 | Data modyfikacji: 2015-11-25 09:07:35.
Zarządzenie nr 168/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:32:07 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:36:27.
Zarządzenie nr 169/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:32:48 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:37:30.
Zarządzenie nr 170/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:01 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:38:35.
Zarządzenie nr 171/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:07 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:40:03.
Zarządzenie nr 172/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:11 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:40:56.
Zarządzenie nr 173/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:18 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:42:22.
Zarządzenie nr 174/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:24 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:43:06.
Zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:32 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:43:56.
Zarządzenie nr 176/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:37 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:44:45.
Zarządzenie nr 177/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:50 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:46:58.
Zarządzenie nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawicho78
 w sprawie przedstawienia projektu uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost na lata 2016 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:33:56 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:50:30.
Zarządzenie nr 179/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przedstawienia projektu uchwały Budżetowej Gminy Zawichost na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:34:17 | Data modyfikacji: 2015-11-25 11:04:10.
Zarządzenie nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:34:29 | Data modyfikacji: 2015-11-25 11:06:14.
Zarządzenie nr 181/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do Senatu RP i Prezydenta RP

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:17:11 | Data modyfikacji: 2015-11-25 11:06:14.
Zarządzenie nr 182/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:18:55 | Data modyfikacji: 2015-11-25 11:06:14.
Zarządzenie nr 183/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:19:38 | Data modyfikacji: 2015-11-25 11:06:14.
Zarządzenie nr 184/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:20:50 | Data modyfikacji: 2015-11-25 11:06:14.
Zarządzenie nr 185/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:22:06 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:54:56.
Zarządzenie nr 186/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:22:46 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:52:27.
Zarządzenie nr 187/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
  w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:23:23 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:50:49.
Zarządzenie nr 188/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:23:46 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:50:49.
Zarządzenie nr 189/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:25:09 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:49:20.
Zarządzenie nr 190/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:25:38 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:49:20.
Zarządzenie nr 191/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:26:38 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:47:33.
Zarządzenie nr 192/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:28:15 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:47:33.
Zarządzenie nr 193/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:29:47 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:47:33.
Zarządzenie nr 194/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:31:18 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:47:33.
Zarządzenie nr 195/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:32:31 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:47:33.
Zarządzenie nr 196/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:33:32 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:47:33.
Zarządzenie nr 197/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:34:31 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:45:50.
Zarządzenie nr 198/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:35:09 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:45:50.
Zarządzenie nr 199/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:35:48 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:45:50.
Zarządzenie nr 200/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:38:39 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:45:50.
Zarządzenie nr 201/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:39:28 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:45:50.
Zarządzenie nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:40:28 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:45:50.
Zarządzenie nr 203/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:41:28 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:40:48.
Zarządzenie nr 204/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:42:23 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:40:48.
Zarządzenie nr 205/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:46:37 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:48:33.
Zarządzenie nr 206/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:47:44 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:48:33.
Zarządzenie nr 207/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sporządzenia spisu z natury

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:49:11 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:48:33.
Zarządzenie nr 208/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:50:27 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:42:51.
Zarządzenie nr 209/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:51:35 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:42:51.
Zarządzenie nr 210/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:52:45 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:41:44.
Zarządzenie nr 211/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:53:34 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:41:44.
Zarządzenie nr 212/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji do przyjęcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-29 08:32:19 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:41:44.
Zarządzenie nr 213/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-29 08:35:24 | Data modyfikacji: 2016-01-29 08:41:44.
Data wprowadzenia: 2016-01-29 08:35:24
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki