Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015

Oświadczenie majątkowe
 Radosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:53:54 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Tomasz Maruszczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:06:25 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Łukasz Kędziora – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:06:56 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Mariola Szczęsna - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:07:26 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Wit Błasiak – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:07:54 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Włodzimierz Kosior– Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:08:45 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Leszek Chmielewski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:09:17 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Marcin Kaca - Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:09:58 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Kazimierz Rzepka – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:10:27 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Edyta Rębiś - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:11:10 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Anna Kawecka - Radna Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:13:45 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
  Józef Pięta – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:14:10 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Józef Banajski – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:14:56 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Robert Korona – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:15:54 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe
 Piotr Śliwiński – Radny Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:17:44 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.
Oświadczenie majątkowe - korekta
 Radosław Krakowiak-Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-06 13:45:32 | Data modyfikacji: 2015-03-18 09:26:18.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2020 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .   Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. koniec kadencji .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r. .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.- początek kadencji .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r . 
Data wprowadzenia: 2015-03-06 13:45:32
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki