Sesja 30/12/2014

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-01-14 07:29:22.
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015 - 2028

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-01-14 07:30:45.
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-01-14 07:31:42 | Data modyfikacji: 2015-01-14 07:32:07.
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-01-14 07:33:42 | Data modyfikacji: 2015-01-14 07:32:07.
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-01-14 07:34:23 | Data modyfikacji: 2015-01-14 07:32:07.
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-02-03 13:49:25 | Data modyfikacji: 2015-01-14 07:32:07.

Zobacz:
 Sesja 18/03/2014 .  Sesja 29/05/2014 .  Sesja 18/06/2014 .  Sesja 28/08/2014 .  Sesja 22/09/2014 .  Sesja 03/11/2014 .  Sesja 01/12/2014 .  Sesja 12/12/2014 .  Sesja 30/12/2014 . 
Data wprowadzenia: 2015-02-03 13:49:25
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki