Sesja 12/12/2014

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:17:58.
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:21:06.
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:24:23.
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:25:38.
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności z zakresu polecania wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:34:07.

Zobacz:
 Sesja 18/03/2014 .  Sesja 29/05/2014 .  Sesja 18/06/2014 .  Sesja 28/08/2014 .  Sesja 22/09/2014 .  Sesja 03/11/2014 .  Sesja 01/12/2014 .  Sesja 12/12/2014 .  Sesja 30/12/2014 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:34:07
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki