Sesja 22/09/2014

Uchwała Nr XXXVI/253/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-30 08:59:53 | Data modyfikacji: 2014-10-30 09:37:08.
Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-30 09:39:26 | Data modyfikacji: 2014-10-30 09:37:08.
Uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie współdziałania z Gminą Ożarów w zakresie przebudowy drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-30 09:42:13 | Data modyfikacji: 2014-10-30 09:54:16.
Uchwała Nr XXXVI/256/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie ulgi podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia " programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-30 09:57:51 | Data modyfikacji: 2014-10-30 09:58:40.
Uchwała Nr XXXVI/257/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-30 09:59:37 | Data modyfikacji: 2014-10-30 10:00:07.
Uchwała Nr XXXVI/258/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-30 10:02:20 | Data modyfikacji: 2014-10-30 10:02:49.
Uchwała Nr XXXVI/259/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/259/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2014 roku dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-30 10:05:18 | Data modyfikacji: 2014-10-30 10:06:03.

Zobacz:
 Sesja 18/03/2014 .  Sesja 29/05/2014 .  Sesja 18/06/2014 .  Sesja 28/08/2014 .  Sesja 22/09/2014 .  Sesja 03/11/2014 .  Sesja 01/12/2014 .  Sesja 12/12/2014 .  Sesja 30/12/2014 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-30 10:05:18
Data modyfikacji: 2014-10-30 10:06:03
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki