Wybory samorządowe 2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
z dnia 2 września 2014r
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:10:32.
Kalendarium wyborów samorządowych 2014
 Pobierz kalendarium

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:12:25.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25
sierpnia 2014 r.
 w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:13:36.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25
sierpnia 2014 r.
 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:16:54.
Wzór zgłoszenie kandydata na członka TKW
 Pobierz

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:19:03.
Wzór zgłoszenie kandydata na członka OKW
 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:19:52.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11
sierpnia 2014 r.
 w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:21:30.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1
września 2014
 w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialneg zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:26:38.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast,
 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:34:58.
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w
komisjach wyborczych
 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:36:28.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
(rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących
miastami na prawach powiatu, które będą
zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja do odczytu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:37:26 | Data modyfikacji: 2014-09-12 12:38:22.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta
miasta w wyborach, które będą zarządzone na
dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:39:46 | Data modyfikacji: 2014-09-12 12:38:22.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2014
 w sprawie okręgów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:43:20 | Data modyfikacji: 2014-09-12 12:38:22.
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 3
września 2014 roku
 w sprawie okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-12 12:45:24 | Data modyfikacji: 2014-09-12 12:38:22.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z
dnia 15 września 2014
 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-16 13:05:31 | Data modyfikacji: 2014-09-12 12:38:22.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z
dnia 8 września 2014 roku
 w sprawie wyznaczonych miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-18 07:26:34 | Data modyfikacji: 2014-09-12 12:38:22.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście
 o składzie MKW w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-25 18:07:30 | Data modyfikacji: 2014-09-12 12:38:22.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście
 o terminie dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-25 18:09:08 | Data modyfikacji: 2014-09-12 12:38:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 10 października 2014r.
 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-10 14:05:52 | Data modyfikacji: 2014-10-15 17:45:21.
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20
października 2014r.
 w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-20 10:46:03 | Data modyfikacji: 2014-10-15 17:45:21.
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17
października 2014r.
 o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Rady Miejskiej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-20 10:47:57 | Data modyfikacji: 2014-10-15 17:45:21.
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22
października 2014
 o wylosowanych numeracj dla zarejestrowanych list kandydatów

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-27 09:25:44 | Data modyfikacji: 2014-10-15 17:45:21.
Obwieszczenienie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 23 października 2014 r.
 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-27 09:29:47 | Data modyfikacji: 2014-10-15 17:45:21.
Obwieszczenienie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 23 października 2014 r.
 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Zawichoście w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-27 09:30:52 | Data modyfikacji: 2014-10-15 17:45:21.
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych w Gminie Zawichost
 Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Zawichost powołane dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-10-30 11:08:48 | Data modyfikacji: 2014-10-15 17:45:21.
Data wprowadzenia: 2014-10-30 11:08:48
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki