Wybory uzupełniające do Senatu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 czerwca 2014 roku
 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-30 13:14:07.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2014 r.
 o okręgu wyborczym nr 82 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:49:27.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z
dnia 30 czerwca 2014 r.
 o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:57:05.
Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 Pobierz zarządzenie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-08 13:20:22.
Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowanie korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-08 13:21:51.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 21 lipca 2014r.
 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-07-23 07:20:00.
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu
RP zarządzonych na dzień 7 września 2014r.
 Pobierz informację>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-08-12 12:43:10 | Data modyfikacji: 2014-08-12 12:43:52.
Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania komisji obwodowych w celu przebrowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzien 7 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-08-18 22:27:45 | Data modyfikacji: 2014-08-18 22:28:38.
Data wprowadzenia: 2014-08-18 22:27:45
Data modyfikacji: 2014-08-18 22:28:38
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki