Sesja 18/06/2014

Uchwała Nr XXXIV/243/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-25 11:33:31.
Uchwała Nr XXXIV/244/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z wykoniania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-25 11:35:13.
Uchwała Nr XXXIV/245/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK w Zawichoście za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-25 11:36:40.
Uchwała Nr XXXIV/246/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-25 11:38:22.
Uchwała Nr XXXIV/247/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-25 11:39:45.
Uchwała Nr XXXIV/248/2014 Rady Miejskiej
Zawichost
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-25 11:40:28.

Zobacz:
 Sesja 18/03/2014 .  Sesja 29/05/2014 .  Sesja 18/06/2014 .  Sesja 28/08/2014 .  Sesja 22/09/2014 .  Sesja 03/11/2014 .  Sesja 01/12/2014 .  Sesja 12/12/2014 .  Sesja 30/12/2014 . 
Data wprowadzenia: 2014-06-25 11:40:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki